Πολιτική απορρήτου

& cookies

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση του ιστοτόπου μας είναι: https://www.eazyrent.gr

1.Τί είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

 

«Προσωπικά Δεδομένα» θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και επωνύμου, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας κλπ., που μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο ταυτοποίησης («Προσωπικά Δεδομένα» ή « Δεδομένα”).

2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

 
“Επεξεργασία” οποιασδήποτε λειτουργίας ή συνόλου εργασιών που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτοματοποιημένα ή και όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 

3. Δεδομένα που συλλέγουμε

 

Προσπαθούμε να συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο παρασχέθηκαν και τα Δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου της σελίδας), τα Δεδομένα περιορίζονται σε δεδομένα που παρέχονται ρητά από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, με τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας με τη συγκατάθεσή σας, την οποία θεωρείτε ότι έχετε χορηγήσει συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία. Τα στοιχεία ταυτότητας, όπως το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, η ημερομηνία γέννησης, η άδεια οδήγησης, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αριθμός της προσωπικής ταυτότητας. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας/λογαριασμός PayPal, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Λεπτομέρειες ελέγχου ταυτότητας, όπως (όνομα χρήστη), διεύθυνση IP

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
 

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας και σε ορισμένες περιπτώσεις από τρίτους που δεσμεύονται από σύμβαση με την Εταιρεία μας, συμβατική ευθύνη για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων σας και την επεξεργασία τους αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν παρασχεθεί.

Κατά γενικό κανόνα, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για να σας παρέχουν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

Τιμές: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να δώσει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τιμές για ενοικιάσεις αυτοκινήτων μικρής, μεσαίας ή μεγάλης διάρκειας.

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως μέρος της συμβατικής υποχρέωσής της να σας ενοικιάσει αυτοκίνητο, να σας παρέχει υπηρεσίες (όπως συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση αυτοκινήτου κλπ.), να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις, να μπορεί να έχει νομικές αξιώσεις.

Αγορά αυτοκινήτου: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να μπορεί επίσης να διεκπεραιώσει πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του νόμου, ειδικότερα της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ή να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για οχήματα βάσει ενεργητικών ασφαλιστικών συμβάσεων.

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να σας παρέχει ένα λογαριασμό χρήστη και να διευκολύνει, παραδείγματος χάριν, τη σύναψη συμφωνίας ενοικίασης ή αγοράς προϊόντων και / ή υπηρεσιών.

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων: Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία / προωθήσεις / διαφημίσεις της εταιρείας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (π.χ. σχετικά με νέα διαθέσιμα προϊόντα ή / και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές, νέους σταθμούς ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.). Υπηρεσίες πληροφόρησης από την ιστοσελίδα μας: Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης στους πελάτες της.

Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να απαντήσει σε αιτήματα / ερωτήσεις που κάνετε π.χ. μέσω της εξυπηρέτησης πελατών και των εντύπων επικοινωνίας.

Προσφορά εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να αξιολογήσει τα προσόντα και τις δεξιότητές σας σχετικά με την αίτηση εργασίας σας καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά.

Συμμετοχή σε διαφημιστική δραστηριότητα / διαγωνισμούς on-line: Με τη δική σας σύμφωνη γνώμη, η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που παρέχετε για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό έτσι ώστε να διεξάγει διαγωνισμούς, να επικοινωνήσει μαζί σας αν κερδίσετε και παραδώσει το βραβείο που κερδίσατε.

Συμμετοχή σε ερωτηματολόγια αγοράς / ερωτηματολόγια απαντήσεων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που παρέχετε για να συμμετέχετε σε έρευνες στο διαδίκτυο, όπως δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εισόδημα κ.λπ.). Έχετε την επιλογή είτε να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες είτε όχι. Τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας και με μοναδικό σκοπό να σας επιτρέψουν να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να μας βοηθήσετε να τις βελτιώσουμε.

 
5. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες που παρέχουμε. Ενδεικτικά:

(α) για  να αξιολογήσουμε το αίτημά σας και να σας κάνουμε μια προσφορά αφενός και να εισάγουμε σύμβαση μίσθωσης, αφετέρου.

(β) να διαχειριστείτε τη μίσθωση του αυτοκινήτου της επιλογής σας, π.χ. επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εκτέλεση της συμφωνίας, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτοκινήτων, επισκευής, αντικατάστασης, παραλαβής κ.λπ., αποστολή της απαραίτητης τεκμηρίωσης σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα που έχετε αγοράσει ή υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς, χρέη προς την εταιρεία κτλ

γ) να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

(δ) για να ελέγχετε, να βελτιώνετε, να προσαρμόζετε τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας σχετικά με τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες μας,

(ε) για να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα για προϊόντα και / ή υπηρεσίες της Εταιρείας

(στ) για να διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών, να προωθούνται από μέρους μας προϊόντα ή / και υπηρεσίες, να στέλνουμε ενημερωτικά δελτία για προϊόντα ή / και υπηρεσίες,

(ζ )για να αξιολογούμε τις αιτήσεις εργασίας

(η) για  να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση διαγωνισμού.

 
6. Η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία
 

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με την προϋπόθεση ότι:

 • Ισχύουν oι όροι της σύμβασής μας μαζί σας
 • Υπάρχει η συγκατάθεσή σας, εφόσον απαιτείται από το νόμο
 • Τηρούνται οι υποχρεώσεις της Εταιρείας βάσει του νόμου (π.χ., η νομοθεσία περί φόρου, εργασίας, ασφάλισης κλπ.)
 • Εξυπηρετείται το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας.
 
7. Αποδέκτες των δεδομένων σας
 

Η εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα μεταβιβάσει, αποκαλύψει, μεταφέρει, κλπ. τα δεδομένα σας σε τρίτους (εκτός από τους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, εκτός εάν υποχρεούται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτείται από δημόσιους  φορείς . Η πρόσβαση στα δεδομένα σας παρέχεται μόνο στο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται από τη συμφωνία εμπιστευτικότητας, και σε τρίτα μέρη που συνεργάζονται μαζί μας, τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως συνεργαζόμενοι ελεγκτές ή ως επεξεργαστές για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Οι παραλήπτες των δεδομένων σας μπορεί εκτός των άλλων να είναι:

1) Η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τα λογιστικά της εταιρίας μας.
2) Ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας.
3) Χρήστες των σημάτων και των συστημάτων μας που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας.
4) Τουριστικά γραφεία που συνεργάζονται μαζί μας για ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5) Τρίτα Μέρη που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας και προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής, βαφής και συντήρησης οχημάτων που ενοικιάζονται στους πελάτες μας.
6) Εταιρίες που συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή οδικής βοήθειας στους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα της Εταιρίας μας. 

8. Πώς διασφαλίζουμε το σεβασμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας
 

Τα τρίτα μέρη που συνεργάζονται ή ενεργούν για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμεύονται με την Εταιρεία:

 • να σέβονται την εμπιστευτικότητα,
 • να μην αποστείλουν τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς την άδεια της Εταιρείας.
 • να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (γνωστός και ως GDPR).

Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι συνεργάτες μας μπορούν να απασχολούν και άλλα άτομα ή να έχουν δικές τους συνεργασίες.  Ως αποτέλεσμα, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, έχουν  τις ίδιες συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική ως Επεξεργαστές και ευθύνονται από κοινού και απόλυτα με τον Επεξεργαστή (συνεργάτη).

 
9. Στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός της ΕΕ;
 
Η εταιρεία μπορεί να εισάγει το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση σε μια βάση δεδομένων για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 
10. Πότε θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας;
 

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τους παρείχατε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δήλωσή σας για τη συγκατάθεσή σας στη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου διατηρείται για όσο διάστημα η Εταιρεία σας στέλνει ενημερωτικά δελτία.

Τα βιογραφικά στοιχεία που υποβάλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κάνετε αίτηση για εργασία στην Εταιρεία διατηρούνται για δύο (2) χρόνια, εκτός εάν έχετε εκφράσει την προτίμησή σας να τα διατηρούμε για μικρότερο χρονικό διάστημα (το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που μπορείτε να επιλέξετε είναι έξι μήνες από την αποστολή τους) ή να διαγραφούν.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διαγωνισμούς ή / και σε έρευνες αγοράς θα διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και στη συνέχεια διαγράφονται. Η πολιτική που εφαρμόζουμε όσον αφορά στα Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies είναι διαθέσιμη (δείτε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies).

11. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;
 

Η εταιρεία αναλαμβάνει να διαφυλάξει τα δεδομένα σας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, βελτιώνοντάς τα συνεχώς για να παρακολουθούμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση και προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφή τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας.

Αν έχετε λογαριασμό, ο έλεγχος ταυτότητας επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασής σας. Κάθε φορά που εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας αποκτάτε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η ασφάλεια αυτής της διαδικασίας διασφαλίζεται από την κρυπτογραφημένη μεταφορά των δεδομένων σας μέσω του Διαδικτύου και των διακομιστών της Εταιρείας. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης όσο συχνά επιθυμείτε. Όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, είστε ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξή του από τρίτους. Τα μέτρα αυτά εξετάζονται και τροποποιούνται όταν απαιτείται.

 
12. Τα δικαιώματά σας
 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε τον σκοπό της επεξεργασίας, τον τύπο των δεδομένων που διατηρούμε, σε ποιους τα παρέχουμε, για πόσο χρόνο τα αποθηκεύουμε, εάν υπάρχει αυτόματη λήψη αποφάσεων, καθώς και για τα υπόλοιπα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας και την υποβολή καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Εάν εντοπίσετε τυχόν λάθη στα Δεδομένα σας, μπορείτε να κάνετε αίτηση για διόρθωση (π.χ. διόρθωση ονόματος ή αλλαγή ενημέρωσης διεύθυνσης).

Έχετε το δικαίωμα της διαγραφής σας

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας ή εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περιπτώσεις όπου αποτελεί τη μοναδική νομική βάση.

Έχετε το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε τα δεδομένα που έχετε δώσει σε μορφή ευανάγνωστη ή να τα μεταδώσουμε σε άλλο ελεγκτή.

Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να απαγορεύσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο διάστημα υπάρχουν αντιρρήσεις από εσάς για την επεξεργασία τους.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας και θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, ελλείψει άλλων επιτακτικών ή νομικών λόγων που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή με πιθανές συνέπειες.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα, συμπληρώνοντας και στέλνοντας την κατάλληλη φόρμα αίτησης που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Εξαιρέσεις:

 • εάν θέλετε να διορθώσετε τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να κάνετε τις διορθώσεις / αλλαγές που επιθυμείτε χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε αίτημα,
 • αν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, μπορείτε να επιλέξετε κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από την” λίστα αλληλογραφίας “κάντε κλικ εδώ” στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου.
14. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;
 

Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση και συνήθως εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους. Εάν, ωστόσο, η αίτησή σας είναι περίπλοκη ή εάν έχετε στείλει μεγάλο αριθμό αιτήσεων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε ένα μήνα για να σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που χρειαστεί μια επέκταση δύο (2) μηνών για να απαντήσουμε. Εάν τα αιτήματά σας είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως εάν είναι επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών που προκύπτουν από την παροχή πληροφοριών ή τη λήψη της αιτούμενης ενέργειας ή την άρνηση να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με Αίτηση.

15. Με ποιόν μπορείτε να επικοινωνήσετε για πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του αιτήματός σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 21319 990010

 
16. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων / συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
 

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις/ ή δημιουργούμε προφίλ με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, με εξαίρεση τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies είναι διαθέσιμες).

 
17. Εφαρμόσιμος νόμος για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς
 
Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως διαμορφώνεται από τον Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και το εφαρμοστέο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τα Δεδομένα σας.
 
18. Πού μπορείτε να παραπονεθείτε εάν παραβιάζουμε τον ισχύοντα νόμο σχετικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;
 

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ .: 210 6475600, email: [email protected]), αν πιστεύετε πως η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 
19. Πώς μπορείτε να μάθετε για τις τροποποιήσεις αυτής της Πολιτικής;
 

Ενημερώνουμε την Πολιτική προστασίας Δεδομένων όποτε είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, θα δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής δεδομένων στον ιστότοπό μας και θα σας ενημερώσουμε με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτή την Πολιτική για να μάθετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημίσεων και άλλου περιεχομένου τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη δημιουργία ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών στοιχείων που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιεί το κοινό τον ιστότοπό μας και να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό τους. Οι πληροφορίες που συλλέξατε δεν μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίσουμε. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή όλα τα cookies, εκτός από τα απαραίτητα cookies. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο εάν χρησιμοποιούνται cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι διαθέσιμα.

 1. Τι είναι τα cookies;
 

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Αυτά τα κομμάτια κειμένου, τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη, ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες όπως οι σελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, καθώς και τυχαίο μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να αποθηκεύει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη και την περιήγηση στον ιστότοπο και να διαβάζει αυτές τις πληροφορίες, ώστε να παρέχει στον χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι cookies: Cookies περιόδου λειτουργίας και συνεχή cookies. Χρησιμοποιούνται για διαφορετικά πράγματα και περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες. Τα cookies λειτουργίας περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου περιήγησής σας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Αφού βγείτε από τον ιστότοπο, όλα τα cookies διαγράφονται από τον υπολογιστή σας. Τα “cookies” που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών χρησιμοποιούνται μεταξύ των επισκέψεων. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στους ιστότοπους να σας αναγνωρίζουν ως πελάτη, ο οποίος επιστρέφει σε έναν ιστότοπο για άλλη μια φορά και αντιδρά ανάλογα. Ο χρόνος ζωής των μόνιμων cookies καθορίζεται από την ιστοσελίδα και μπορεί να κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως αρκετά χρόνια.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας;

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι γνωστά ως “μόνιμα cookies”. Τα cookies που είναι ανθεκτικά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ως αρχεία και, αν δεν τα διαγράψετε, παραμένουν αποθηκευμένα μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε άλλες ιστοσελίδες ή για την επαλήθευση προσωπικών δεδομένων εκτός των δεδομένων που παρέχετε οικειοθελώς. Τα cookies δεν καταστρέφουν ή βλάπτουν τον υπολογιστή σας, τα προγράμματα ή τα αρχεία του. Σε κάθε περίπτωση, τα cookies διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο της Εταιρείας και βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη. Συνεπώς, συνιστούμε να τα κρατήσετε ενεργοποιημένα. Ακόμη και αν δεν επιτρέψετε τη χρήση τους, μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, αλλά θα χρειαστεί να καταχωρείτε ξανά κάποιες πληροφορίες κάθε φορά που το επισκέπτεστε. Σε περίπτωση που επιτρέψετε τα cookies και χρησιμοποιείτε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή, παρακαλούμε να αποσυνδέεστε μετά από κάθε επίσκεψη.

 
 1. Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι βασικά για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας σας, σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγορών σας. Αυτά τα cookies δεν σας εντοπίζουν προσωπικά. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να παρέχουμε έναν αποτελεσματικό ιστοχώρο.

 1. Cookies απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, όπως οι σελίδες που επισκέπτονται συχνότερα και τα μηνύματα σφάλματος, εάν υπάρχουν, που έχουν ληφθεί σε μια σελίδα. Αυτά τα cookies συλλέγουν σωρευτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν αναγνωρίζουν τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της απόδοσης μιας ιστοσελίδας.

 1. Cookies Τρίτων Μερών

Αυτά τα cookies τοποθετούνται για λογαριασμό μας από τους συνεργάτες μας. Χρησιμοποιούν αυτά τα cookies για να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με την απόδοση των διαφημίσεών μας και να αλληλεπιδράσουν με τον ιστότοπό μας. Οι συνεργάτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν στατιστικά στοιχεία και να βελτιώσουν την εμπειρία της διαφήμισής σας ως επισκέπτης.

 1. Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις επιλογές των χρηστών, όπως όνομα χρήστη, γλώσσα ή περιοχή, με σκοπό την παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων λειτουργιών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που ζητούν οι χρήστες, όπως προβολή βίντεο ή χρήση κοινωνικών μέσων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies μπορούν να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Η επιλογή να μην αποδέχεστε αυτά τα cookies ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιορίσει την πρόσβασή σας στο περιεχόμενό του.

 1. Cookies Ανάλυσης

Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας στον ιστότοπό μας, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστει συχνά και τα μηνύματα λάθους που έχουν ληφθεί, αν υπάρχουν. Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να καταστήσουμε τη δομή, την περιήγηση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας όσο το δυνατόν φιλικότερα προς το χρήστη. Δεν συνδέουμε στατιστικά στοιχεία ή άλλα αναφερόμενα δεδομένα με άτομα.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies:

– για να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας,

– για να μετρήσουμε τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας,

– για να καθορίσουμε τη σειρά με την οποία επισκέπτεστε διαφορετικές σελίδες στον ιστότοπό μας,

– για να αξιολογήσουμε ποια τμήματα της ιστοσελίδας μας χρειάζονται βελτίωση,

– για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες λογισμικού, όπως το Google Analytics, για να αναλύσουμε τη χρήση σελίδων, αλληλεπιδράσεων σελίδων και των διαδρομών που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστοτόπων μας. Αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές ως “μετρήσεις ιστότοπων” ή “αναλυτικά στοιχεία”. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης στο διαδίκτυο που διατίθεται από την Google Inc. (Google). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί σωρευτικά στατιστικά στοιχεία για να δώσει στον Προϋπολογισμό μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Επίσης, τα cookies ανάλυσης του ιστού από τους συνεργάτες μας Google και Adobe μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε πώς αλληλεπιδρούν οι πελάτες μας στον ιστότοπο. Αυτό μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Το Google μπορεί να κάνει αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες σε τρίτους μόνο εφόσον απαιτείται βάσει του νόμου.

 1. Στοχευμένο περιεχόμενο / διαφημιστικά cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να παρέχει περιεχόμενο πιο προσαρμοσμένο σε εσάς και στα ενδιαφέροντά σας. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένων διαφημίσεων / ειδικών, για τον περιορισμό της προβολής διαφημίσεων ή για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών κινήσεών μας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε έτσι ώστε να καθορίσουμε ποια διαδικτυακά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και να μας επιτρέψουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες μέσω των οποίων ήρθατε σε εμάς.

 1. Διαχείριση κυκλοφορίας/κίνησης

Τα προγράμματα διαχείρισης της κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας αποσκοπούν στον εντοπισμό πιθανών τεχνικών προβλημάτων κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτών των προγραμμάτων για τη διόρθωση τεχνικών σφαλμάτων και προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπό μας ώστε να ταιριάζουν με τις προσωπικές ανάγκες κάθε χρήστη.

 1. Cookies κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σύνδεση του λογαριασμού κοινωνικών δικτύων σας με τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να μπορείτε να αναπαράγετε και να μοιράζεστε πληροφορίες στον ιστότοπό σας με τους φίλους σας μέσω των κοινωνικών δικτύων ή να επιλέγετε να παρακολουθείτε τον ιστότοπό μας στα κοινωνικά μέσα. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

 1. Πως να ελέγξετε τα cookies

Είναι στη βούλησή σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπό μας ή τη συσκευή σας οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και να ελέγξετε και / ή να διαγράψετε τα cookies.Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές αλλάζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, επιτρέποντας τη χρήση μόνο ορισμένων τύπων cookies ή την άρνηση της χρήσης τους εντελώς. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε όποτε θέλετε, ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε να ειδοποιείστε για τα cookies που χρησιμοποιούνται από ορισμένες διαθέσιμες υπηρεσίες στις ιστοσελίδες που περιηγείστε ή να αποκλείσετε τη χρήση των cookies εντελώς.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα:

– πρόσβασης στα δεδομένα σας,

– διόρθωσης / διαγραφής των δεδομένων σας,

– μεταφοράς των δεδομένων σας

– περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας

– αντίρρησης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας

– απόσυρσης της συγκατάθεσής σας για τη χρήση ορισμένων ή όλων των cookies και συνεπώς για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και σχετικά με την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό τους, δείτε http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/

Αλλαγές στην Πολιτική των cookies.

Αυτή η Πολιτική των Cookies μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν την τρέχουσα Πολιτική. Η Πολιτική αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 28 Μαΐου 2019. Εάν τροποποιηθεί, θα αναφέρεται η ημερομηνία της τροποποίησής της. Η ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής cookies θα είναι η πιο πρόσφατα τροποποιημένη έκδοση.​

Στείλε το Αίτημα Σου