Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει  το αυτοκίνητο όταν το παραλάβετε. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αντιπρόσωπο ενοικίασης ο οποίος θα την καταγράψει στη συμφωνία ενοικίασης.

Ο αντιπρόσωπος ενοικίασης θα επιθεωρήσει το αυτοκίνητο όταν το επιστρέψετε. Εάν έχει προκύψει οποιαδήποτε ζημιά κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, θα πρέπει να πληρώσετε το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου, εκτός εάν καλύπτεστε με κόστος απαλλαγής για την αποζημίωση λόγω ζημιών, οπότε θα χρειαστεί να πληρώσετε μόνο ένα επιπλέον ποσό.