• Θα πρέπει να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον από ένα έτος πριν.
  • Ο ενοικιαστής και ο οδηγός θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου.
  • Οι ενοικιαστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από τον τύπο του αυτοκινήτου που οδηγούν, θα χρεώνονται € 10 ημερησίως επιπλέον, με μέγιστη κράτηση 10 ημερών. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο  ΦΠΑ.