Πρόσθετοι οδηγοί επιτρέπονται, απλά θα  πρέπει να πληρούν τα minimum όρια ηλικίας, να διαθέτουν έγκυρο δίπλωμα οδήγησης και να έχουν καθαρό ποινικό οδηγητικό μητρώο.

Μπορεί να υπάρχει επιπλέον χρέωση για επιπλέον οδηγό.