Θα χρειαστεί να πληρώσετε μόνο για το χρόνο που θα πάρετε το αυτοκίνητο – χρεώνεται σε περιόδους 24 ωρών με περίοδο χάριτος 29 λεπτών. Για παράδειγμα, πάνω από 25 ώρες υπολογίζονται ως 2 ημέρες. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε την τοποθεσία εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το αυτοκίνητό σας νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Σημειώστε ότι αυτό δεν ισχύει για ενοικιάσεις που έχετε αποφασίσει να πληρώσετε εκ των προτέρων. Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το όχημα ενοικίασης πριν από την συμφωνηθείσα ημερομηνία, δεν είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε τη διαφορά από το κουπόνι προπληρωμής.